Velkommen til Vester & Øster Hassing Jagtforening

Aslund-top.jpg

 

 

Nyheder fra foreningen:

Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 5 marts 2017 Kl. 10.30 i Aslundhytten, foreningen er vært ved kaffe og rundstykker fra kl. 9.30. Dagsorden i følge vedtægter, forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Husk at der på generalforsamlingen foretages lodtrækning til bukkejagten i Aslund og Rimmerskoven.

Mvh. Bestyrelsen. 

 

71435

 

 

Opholdsplads.jpg